• Slide 3
  • slide 1
  • Slide 2
Cung Cấp Nhóm Nhảy, vũ đoàn tại Đà Nẵng

Cung Cấp Nhóm Nhảy, vũ đoàn tại Đà Nẵng

18/01/2016 - 2592 Đã xem

Vũ Đoàn High Dance Đà Nẵng chuyên cung cấp dịch vụ tổ chức sự kiện chuyên nghiệp. Chuyên cho thuê nhóm múa dân tộc, nhóm múa bụng, nhóm múa hiện đại, nhóm múa ấn độ, nhóm múa samba, nhóm múa ...

Cung Cấp Ca Sĩ - Nhóm Nhạc -  Ban Nhạc tại Đà Nẵng

Cung Cấp Ca Sĩ - Nhóm Nhạc - Ban Nhạc tại Đà Nẵng

18/01/2016 - 2932 Đã xem

Vũ Đoàn High Dance Đà Nẵng chuyên cung cấp dịch vụ tổ chức sự kiện chuyên nghiệp. Cung cấp các vũ đoàn, ban nhạc, nhóm nhảy phục vụ các buổi lễ , các sự kiện như :lễ khánh thành, khai ...

Cung cấp PG - PB tại Đà Nẵng

Cung cấp PG - PB tại Đà Nẵng

18/01/2016 - 2231 Đã xem

Vũ Đoàn High Dance Đà Nẵng chuyên cung cấp dịch vụ tổ chức sự kiện chuyên nghiệp. Chúng tôi chuyên cung cấp nhân sự sự kiện : cho thuê PG-PP , cung cấp nhóm nhảy, nhóm nhóm cổ động, cung ...

Cung Cấp MC Dẫn Chương Trình tại Đà Nẵng

Cung Cấp MC Dẫn Chương Trình tại Đà Nẵng

18/01/2016 - 2806 Đã xem

Vũ Đoàn High Dance Đà Nẵng chuyên cung cấp dịch vụ tổ chức sự kiện chuyên nghiệp. Chúng tôi chuyên cung cấp và cho thuê MC chuyên nghiệp, cung cấp MC truyền hình, MC tổ chức sự kiện, MC hội ...